ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

"Шарга" худалдааны төв

1997 онд III хорооллын 800 м/кв талбай бүхий “ШАРГА” худалдааны төвөө нээсэн ба 42 ажлын байр шинээр бий болгосон. 2014 онд шинээр засвар хийж, үйл ажиллагаагаа өргөтгөн ажилласаар байна.

Утас: +976 95953444

Туслах цэс