ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Нийгмийн хариуцлага

ГУРВАН ГАЛ ГРУПП нь бүхий л үйл ажиллагаандаа нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ажиллаж байна.

Үүнд:

Бизснесийн үйл ажиллагаагаа шударгаар явуулах, нийгмийн хариуцлагын өндөр жишиг баримтлах.

Хүний эрхийг дээдэлж хэрэглэгчид, ажиллагсад болон хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигийг хамгаалах.

Хууль, дүрмийг чандлан сахиулах.

Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчддээ дээд зэргийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэхэд авьяас чадвараа дайчлан ажиллах.

Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж, хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн сайн сайханд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах.

Ажилчин, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, сурч боловсрох нөхцлөөр ханган ажиллах.

Ажилчин, ажиллагсдын ая тухтай, аюулгүй, ажиллах орчинг бүрдүүлэх.

ГУРВАН ГАЛ ГРУПП-тэй харилцах, хамтран ажиллах хэн бүхэнд эрх тэгш, шударгаар хандах.

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД

Цусны донорын өдөрлөг боллоо
Цусны донорын өдөрлөг боллоо Нийтэлсэн: 6 жилийн өмнө
Хүүхдийн баяраар бэлэг гардууллаа.
Хүүхдийн баяраар бэлэг гардууллаа. Нийтэлсэн: 6 жилийн өмнө

Туслах цэс