ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Хүний нөөц

Манай компаний хүний нөөцийн үндсэн бодлого: Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг.

Манай ажилчид өөрсдийн бүрэн боломжийг сайтар мэдрэн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг орчныг бий болгохын тулд бид ажиллаж байна. Бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд ихээхэн хүсэл эрмэлзлэл бүхий ажилчдын бүтэн баг шаардлагатай болно гэсэн үг билээ. Бид цаг үргэлж авьяаслаг хүмүүсийг эрж хайж байдаг.

Бид хүмүүс өөрсдийнхөө ур чадвар, чадавхийг хөгжүүлэх боломжийг олгох нь зайлшгүй шаардлагатай гэж үздэг.

Туслах цэс