ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Хараагүй иргэдийн хүүхдүүдэд бэлэг тараалаа.

Хараагүй иргэдийн хүүхдүүдэд. "Гурван Гал" эмнэлэг нь жил бүрийн эх үрсийн баярын өдрөөр уг арга хэмжээгээ уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа юм.

Туслах цэс