ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Цусны донорын өдөрлөг боллоо

Цусны донорын өдөрлөг. Жил бүр явагддаг энэ буяны үйл ажиллагаанд байгууллагын хамт олноос сайн дураараа цусаа өгдөг билээ.

Туслах цэс