ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Баянгол дүүргийн улсын тэргүүний 161-р цэцэрлэгт тоглоомын өрөө байгууллаа

"Үндэсний өгөх өдөр"-г тохиолдуулан "Гурван гал" эмнэлгээс Баянгол дүүргийн улсын тэргүүний 161-р цэцэрлэгт шинээр байгуулж байгаа "Бөмбөөлэй" тоглоомын өрөөний тохижилтонд зориулж тоглоом болон мөнгөн хандив өргөлөө.

Туслах цэс