ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Асран хамгаалагчгүй хүүхдүүдийн "Манай гэр" цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүллээ.

2011 онд "Гурван гал" нэгдсэн эмнэлэгээрэй дамжиулан Асран хамгаалагчгүй хүүхдүүдийн “Манай гэр” цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн  хяналтанд авах, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, манай эмнэлэгт эмчлэгдэх боломжгүй хүүхдүүдийг гадаад, дотоодын эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлэгт зуучилж өгөх ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд цаашид ч хамтран ажилласаар байх болно. Монгол хүүхэд бүр эрүүл, аюулгүй орчинд өсөх болтугай.  

Туслах цэс