ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

"Өнөр бүл" цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн багц шинжилгээнд хамрууллаа.

МУ-ын хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн "Өнөр бүл" төвд жил дундажаар 02-18 насны нийт 260 гаруй бүтэн өнчин, олдмол, хаягдмал , хараа хяналтгүй, эцэг эх байх эрх нь хязгаарлагдсан, сэтгэцийн өөрчлөлттэй өрхийн хүүхдүүд өсөж, хүмүүжин, сурч хөгжиж, амьдарч байна. 2011 онд "Гурван гал" нэгдсэн эмнэлгээрэй дамжуулан тус төвийн цэцэрлэгийн насны 260 гаруй хүүхдэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Бидний хойч ирээдүй эрүүл, аюулгүй орчинд өсөж, улс орондоо сайн иргэн болж төлөвших болтугай. 

Туслах цэс