ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Тэмдэглэлт баяруудаар Улаан чулуутын хогийн цэг дээрхи хүүхдүүдэд бэлэг тараадаг уламжлалтай.

Нарангийн энгэрийн Улаанчулуутын хогийн цэгт тогтмол 1000 орчим том хүн, 200 гаруй хүүхэд хог түүж амьдардаг гэсэн албан бус тоо бий. Энд хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүүхдүүдэд тэмдэглэлт баяруудыг тохиолдуулан бэлэг өгөх ажлыг гардан зохион байгуулж байсан. Монголын хүүхэд бүр эрүүл энх, зөв хүн болж өсөж, өндийхөд та бидний бага ч гэсэн сэтгэлийн дэм хэрэгтэй. 

Туслах цэс